Welkom bij Lotus-Care
De kracht van het onderbewustzijn

De kracht van het onderbewustzijn

Onze hersenen

Om het onderbewustzijn beter te leren kennen, is eerst kennis van het hele brein noodzakelijk. Ons brein is niet ontworpen om ons zo gelukkig mogelijk te maken, het is vooral bedoeld als overlevingsmechanisme. En overleven doen we nu eenmaal het beste door alles hetzelfde te laten en in de comfortzone te blijven. Als we echt willen veranderen gaan we ongemak, onrust en zelfs pijn tegemoet, iets wat het brein het liefst zo veel mogelijk uit de weg gaat.

Neuroplasticiteit
Onze hersenen zijn continue in beweging en veranderen constant. Alles wat we doen, denken en waar we onze aandacht op richten verandert letterlijk de structuur en functie van ons brein. In onze hersenen zitten naar schatting 100 miljard zenuwcellen of neuronen. Deze leggen continue verbindingen met elkaar. We kunnen bewust nieuwe verbindingen aanleggen (door affirmaties, visualisaties en PSYCH-K® balansen). Meditatie en yoga hebben ook aantoonbare invloed op onze hersenen. Ons brein bestaat uit 3 delen.

Reptielenbrein
Het oudste en kleinste deel van ons brein, de hersenstam, is zo’n vier tot vijfhonderd miljoen jaar oud. De hersenstam wordt ook wel het reptielenbrein genoemd, omdat hier onze driften en instincten liggen. Het handelt instinctief, automatisch en op routine. Het houdt niet van veranderingen. Het houdt zich alleen bezig met het behoud van ons voortbestaan en doet alles wat nodig is om te overleven. Het regelt alle basisfuncties als eten en drinken, voortplanting, slapen en wakker worden, ontlasten en reflexmatige handelingen zoals vechten, vluchten of bevriezen.

Zoogdierenbrein of limbische brein
Rond de hersenstam vormde zich ongeveer driehonderd miljoen jaar geleden het zoogdierenbrein, ook wel limbisch brein genoemd. Dit brein ontvangt signalen vanuit het reptielenbrein en werkt deze informatie uit. Dit is het deel van onze hersenen waar emoties als angst, boosheid, verdriet en blijdschap uit voortkomen. Dit deel werkt ook vrijwel automatisch, er komt geen gedachte bij te pas. Het emotionele deel van onze hersenen screent alles wat we zintuigelijk waarnemen op relevantie, en vergelijkt dat met opgeslagen herinneringen. Door emoties te verwerken zullen we eerder gedrag herhalen waar we ons prettig bij voelen en gedrag vermijden dat ons pijn of andere narigheid bezorgt. Emoties zijn sterke onbewuste lichamelijke reacties die ons van gevaar weg moeten leiden, liefst richting een beloning. Dit wordt ook wel het pijn-genot-principe genoemd. Van nature zijn mensen pijn vermijdend en genot zoekend. Duizenden jaren geleden kon pijn de dood betekenen. Het menselijke wezen wil nog steeds overleven. Genot kan een kans betekenen om iets lekkers te eten of je voort te planten. Het pijn-genot-principe wil je zo snel mogelijk uit de onprettige staat halen waarin je je bevindt, want het is pijn vermijdend. Het zoogdierenbrein is ook het sociale deel van het brein, omgaan met anderen wordt aan dit deel van het brein toegekend. Het reptielenbrein en het zoogdierenbrein samen wordt ook wel het emotionele brein genoemd. Het is ons onderbewustzijn omdat alles wat er gebeurt in deze twee delen buiten het denken om gaat.

Mensenbrein of neocortex
Het derde en jongste deel van ons brein is ons menselijke, rationele brein. Ons bewustzijn. Ons rationele brein controleert taal, gedachten, logica, lezen, spreken, schrijven, redeneren, bewustzijn en de bewuste motorische controle. Hier vindt ons rationeel denken plaats, maken we plannen, overzien we situaties en gevolgen. Het is vooral verantwoordelijk voor het bewust verwerken van informatie.

3 niveaus van bewustzijn

Volgens de beroemde psychiater Sigmund Freud bestaat de menselijke geest uit 3 bewustzijnsniveaus. Het bewuste niveau, het onderbewuste niveau en het onbewuste niveau. Als we ons bewustzijn vergelijken met een ijsberg is alleen het bewuste deel zichtbaar boven het water, dit is 5% van de hele ijsberg. Het onderbewuste en onbewuste deel behoren tot de 95% die zich onder het water bevinden. Alles wat we met onze zintuigen waarnemen gaat eerst naar ons emotionele brein en pas daarna worden we ons ergens van bewust. En in dat onderbewustzijn geven we de waarneming een waardeoordeel, dreigt er gevaar of niet. Daar ontstaan gevoelens en die vullen onze gedachten in. In het dagelijkse leven zit het onderbewustzijn dus aan het stuur en deze stuurt ons gedrag en regelt ons leven. Het heeft een enorme invloed op de beslissingen die we bewust denken te nemen. Het bewustzijn speelt slechts een kleine rol bij wat wij doen. We zijn ons slechts bewust van het kleine topje van de ijsberg dat boven het wateroppervlak uitsteekt. Het grootste deel van de ijsberg bevindt zich onder water en daarvan zijn we ons niet bewust.

Het bewuste deel – dagelijks bewustzijn
Ons bewustzijn bestaat uit het menselijke, rationele brein. Het is dat deel van ons weten waarmee we beslissingen nemen in het nu, nieuwe dingen onderzoeken en waarmee we boodschappenlijstjes samenstellen. Het zijn onze gedachten en gevoelens, onze kennis en vaardigheden. Dit deel is zeer wendbaar, snel en flexibel. Het verwerkt ongeveer 60 bits aan informatie per seconde. In PSYCH-K® wordt dit bewustzijn vergeleken met een kolibrie.

Het onderbewuste deel – onderbewustzijn
Ons onderbewustzijn bestaat uit het reptielenbrein en zoogdierenbrein samen, ook wel het emotionele brein. In dit deel wordt onze kennis, herinneringen uit het verleden en levenservaringen vastgelegd in automatismen en overtuigingen. Tot ons 7de levensjaar staat het onderbewustzijn wagenwijd open om alle kennis, informatie, methodes en gebaren op te slurpen. Kinderen zijn dan ook echte kopieermachines van hun omgeving, zonder filters, want die hebben we als kind nog niet. De omgeving vertelt ons alles wat we ‘moeten’ weten om te overleven. Dit kan van alles zijn; dus ook een trauma of de zorgzaamheid van een ouder, het geklaag van een oudere broer of zus, het verdriet van een grootouder. Vanaf het 7e levensjaar ontstaat langzaam het bewuste brein en deze vormt een soort laag over het onderbewuste, zodat de patronen en programma’s veilig verankerd zitten en het leven veilig geleefd kan worden. Hoe ouder we worden, hoe meer programma’s een automatische piloot worden. Het onderbewustzijn voert zo slechts programma’s uit die erin gestopt zijn in onze jeugd. Na het 7de levensjaar is het onderbewustzijn minder flexibel of wendbaar, maar nog wel ontzettend krachtig en snel. Behalve bij traumatische ervaringen zal het onderbewustzijn zonder opdracht van het bewustzijn niet snel uit zichzelf veranderen. We hebben toegang tot alle gegevens in het onderbewuste en kunnen ze naar ons dagelijks bewustzijn toebrengen voor bewustwording. Het onderbewustzijn is een enorme kracht in ons leven en heeft een miljoen keer krachtiger processor dan het bewustzijn. Het verwerkt ongeveer 11.200.000 bits aan informatie per seconde. In PSYCH-K® wordt dit bewustzijn vergeleken met een olifant.

Het onbewuste deel – hoger bewustzijn
Het hoger bewustzijn is onze spirituele kern. In dit bewustzijn zit het weten dat logica overstijgt. Het hogere bewustzijn staat in verbinding met onze ziel. Hierin vinden we onze bestemming en levensdoel. Het is datgene wat ons met elkaar en met alles om ons heen verbindt. Het is de verbinding naar God, Allah, Hogere zelf, intuïtie, de bron, principes van de natuur, boeddha natuur, naar het grotere weten.

Veranderingen

Voor veranderingen die werken tot op celniveau is het nodig dat alles niveaus van ons bewustzijn in overeenstemming zijn. Het bewustzijn weet vaak wel wat het wil en heeft de hulp van het onderbewustzijn nodig om deze doelen te bereiken. Zonder de ondersteuning van het onderbewustzijn kan het leven voelen als een doorlopend gevecht. We willen graag een leven waarin het bewustzijn en het onderbewustzijn op 1 lijn zitten met elkaar zodat we een leven in flow kunnen creëren. Het leven is in balans als het hogere bewustzijn ons leven aanstuurt, we volgen onze hogere bestemming, ons pad. Met ons bewustzijn geven we richting aan dit pad. Als het goed is, is ons onderbewustzijn een grote uitvoerende kracht die ons helpt te komen waar we willen zijn. Als dit niet gebeurt is er sprake van frictie en kun je PSYCH-K® inzetten als tool om de frictie op te lossen.

Werken met het onderbewustzijn

Er kan een moment in je leven komen dat je graag iets wil veranderen. Je komt erachter dat je het heel vervelend vindt dat je niet voor jezelf op kan komen of je hebt nog steeds last van ervaringen en trauma’s uit je jeugd. Je wil heel graag verandering en met je bewuste geest weet je zelfs prima hoe je dit verandert wil hebben. En dan lukt het je niet om de verandering plaats te laten vinden. Je vervalt in je oude patroon. Dit komt omdat er 2 krachten aan het werk zijn. Het bewustzijn wil de verandering en het onderbewustzijn wil alles veilig en hetzelfde houden, dit wil graag voorkomen dat je weer pijn ervaart. Nu is 95% van de tijd je olifant (onderbewustzijn) de baas over alles wat je doet en nalaat. Je handelt dus slechts 5% van de tijd vanuit je kolibrie (bewustzijn). Als je kolibrie een goed voornemen formuleert, maar je olifant weet van niets, dan ga je niet zomaar door weer en wind naar de sportschool. De olifant volgt het oude programma totdat hem opdracht wordt gegeven om te veranderen op een wijze die de olifant begrijpt en zo kun je niet met alleen je bewustzijn de verandering in gang zetten.

Wil je echt verandering in je leven dan zal je je onderbewuste aan het werk moeten zetten. Dit lukt niet met alleen praten, op wilskracht of doorzettingsvermogen. Je kan je onderbewustzijn wel veranderen met behulp van PSYCH-K®, hiermee word je onderbewustzijn daadwerkelijk bereikt en in het proces meegenomen. Zo werk je samen met je onderbewustzijn en krijg je de veranderingen wel voor elkaar, op een eenvoudige, snelle en doelgerichte manier!

Deze pagina is geschreven door mezelf. Bij het schrijven van deze pagina heb ik onderstaande bronnen geraadpleegd.