Welkom bij Lotus-Care
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid
Vanaf 1 januari 2017 is Lotus-Care, als alternatief genezer, verplicht aan de wet WKKGZ – Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) te voldoen. Dit houdt in dat de klachtenregeling per 1 januari 2017 moet voldoen aan deze wet. Om deze redenen;

 • Is Lotus-Care aangesloten bij het CAT – Collectieve Alternatieve Therapeuten. Het CAT is een vernieuwende en jonge beroepsorganisatie met een bestuur van 37 jaar ervaring in de alternatieve branche. Het CAT biedt kwaliteitsgarantie voor alternatieve genezers.  
 • Heeft Lotus-Care een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij het BAT – Beroepsverzekeraar Aanvullende Therapeuten.
 • Is Lotus-Care aangesloten bij de onafhankelijke klachten en geschillencommissie van het GAT – Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten.

Annuleringen
Wanneer je een gemaakte afspraak wilt afzeggen dient dit uiterlijk 24 uur van tevoren te gebeuren. Vindt de annulering binnen 24 uur plaats dan is Lotus-Care genoodzaakt het tarief van de desbetreffende behandeling in rekening te brengen. De factuur hiervan ontvang je via de email en dien je binnen 14 dagen te voldoen. Je mag de afspraak kosteloos verzetten als je je op de dag van de afspraak niet goed voelt.

Betalingen
Een PSYCH-K® sessie, een sensi-therapie behandeling, een ontspanningsmassage en aanvullende producten kunnen zowel contant, per factuur als per betaalverzoek voldaan worden.

Dossier
Lotus-Care richt een elektronisch cliëntendossier in met betrekking tot de behandeling van de cliënt. (ontspanningsmassages uitgezonderd).
Onder meer worden vastgelegd;

 • De NAW-gegevens van de cliënt;
 • Antwoorden op de intake vragen;
 • De behandelprotocollen welke zijn uitgevoerd (sensi-therapie);
 • Een kort verslag van de behandeling;
 • Welke aanvullende producten nodig zijn met de juiste dosering (sensi-therapie);
 • Welke adviezen ik heb gegeven tijdens de behandeling.
 • Het dossier kan te allen tijde door de cliënt opgevraagd en ingezien worden.

AVG-wet
Lotus-Care houdt rekening met de privacy van haar cliënten.

 • Tijdens de eerste behandeling word er een behandelovereenkomst ondertekent.
 • Deze behandelovereenkomst is niet nodig voor een ontspanningsmassage.
 • Het elektronische cliëntendossier wordt zorgvuldig opgeslagen en beveiligd bewaard.
 • De privacyverklaring is voor een ieder te lezen op de website van Lotus-Care.
 • Lotus-Care voldoet hiermee aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Wet.

Geheimhouding
Lotus-Care verstrekt zonder de instemming van de cliënt geen gegevens aan derden.

Kennisneming
Bij het maken van een afspraak gaat de cliënt akkoord met de algemene voorwaarden aldus opgesteld door Lotus-Care. Een behandeling vervangt niet een bezoek aan een arts. Het is raadzaam bij een klacht eerst je huisarts te raadplegen.

Levertijd
Wanneer je aanvullende producten hebt besteld, geld het volgende;

 • Lotus-Care bestelt de aanvullende producten direct na betaling.
 • Aanvullende remedies en hardware worden besteld via www.sensitherapie.nl.
 • De bestellingen worden 2x per week door Sensi verzonden naar je huisadres.
 • De levertijd van bestelde producten bedraagt 5 tot 7 werkdagen.
 • Is het product er na 7 werkdagen nog niet, neem dan contact met Lotus-Care op.
 • Lotus-Care zorgt ervoor dat het product alsnog wordt verzonden.
 • Het kan zijn dat de remedie niet op voorraad is en gemaakt moet worden.
 • Voor sommige producten geldt een levertijd.

Producten
Je bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van het juist verkregen product. Wanneer je het verkeerde product hebt ontvangen, neem dan contact op met Lotus-Care. Het juiste product wordt dan alsnog bij je thuisbezorgt zonder meerkosten. Het verkeerde product kan teruggebracht worden naar Lotus-Care.

Vergoedingen
Een PSYCH-K® sessie, sensi-therapie behandeling of ontspanningsmassage wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Voorafgaande toestemming
Voor de behandeling is de toestemming van de cliënt vereist. Als de cliënt jonger is dan 16 jaar heeft deze tevens de toestemming van de ouders/voogd nodig. Voorafgaand aan de behandeling dient het minderjarigenformulier ondertekent te worden door de ouder/voogd.